İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 27890/5 sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz 17.10.2019 tarihinde tasviyeye girmiş ve tasviye kararı 07.11.2019 tarihinde tescil edilmiştir.